Con lăn (mắt trâu) các loại.

Con lăn (mắt trâu) các loại.