Vòng bi (bạc đạn) 1309 SKF

Vòng bi (bạc đạn) 1309 SKF